Благодарим Ви, че се регистрирахте за нашия Friends Quiz !

Датата е 15.06.23, началото е в 19:00ч, в нашия СПОДЕЛЕН ОФИС ( гр. Варна, ул. Отец Паисий 42 )